CyberShield For Endpoints

สร้างศักยภาพในการป้องกันเครื่อง Endpoint ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับการป้องกัน เฝ้าระวัง และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนและมีการพัฒนารูปแบบของการโจมตีอยู่ตลอดเวลา

" ด้วยโซลูชันประสิทธิภาพสูงนี้จะช่วยปกป้องธุรกิจของท่านให้มีความปลอดภัยและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ ไม่ว่าจะเป็นค่าบุคลากรรวมถึงเครื่องมือต่างๆ "

นอกจากเทคโนโลยีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพแล้ว ในด้านการจัดการระบบเราดูแลท่านด้วยทีมวิศวกรทางไซเบอร์ที่มีทักษะความรู้ในการควบคุมดูแลการทำงานของระบบให้มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังทำงานร่วมกันกับทีมที่ปรึกษาที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสบการณ์และคุณวุฒิระดับสากลที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแนะนำ ในทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับองค์กรเสมือนหนึ่งเราเป็นทีม Cybersecurity ของท่านที่จะช่วยแบ่งเบาภาระและความกังวลขององค์กร ในด้านนี้ให้หมดไปได้ทำให้ท่านสามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดโฟกัสไปที่ธุรกิจขององค์กรเพื่อสร้างมูลค่าและความเติบโตขององค์กรได้อย่างเต็มที่

CyberShield For Endpoint Packages

CyberShield

ProShield

ProShield จะช่วยสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับเครื่อง Endpoint ในองค์กรของท่าน ด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานะความมั่นคงปลอดภัย การประเมินช่องโหว่ การป้องกันแรนซัมแวร์ การป้องกัน มัลแวร์ขั้นสูง เป็นต้น ด้วยการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติ ร่วมกับการดูแลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ Bigfish พร้อมให้การสนับสนุนองค์กรของท่าน นอกเหนือจากนี้ในทุกเดือนท่านจะได้รับสรุปรายงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ตรวจจับได้ในเครื่อง Endpoint ต่าง ๆ ของท่าน รวมถึงผลการป้องกันของ Proshield

Create Plan

CyberShield

MasterShield

เพิ่มคุณสมบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไปอีกขั้นกับ MasterShield โดยยกระดับกลยุทธ์การป้องกันที่ครอบคลุมคุณลักษณะขั้นสูงของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการสื่อสารทางอีเมล ตั้งแต่การป้องกันฟิชชิงไปจนถึงการป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advanced Persistence Threats : APT) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบในการปกป้องข้อมูลและระบบจากภัยคุกคามที่โจมตีผ่านช่องทางอีเมล โดย Bigfish จะให้การสนับสนุนท่านแบบ 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ ด้วยวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ Bigfish สำหรับการจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่โจมตีในช่องทางนี้ ดังนั้นอีเมลและทรัพย์สินดิจิทัลของท่านจะได้รับการปกป้องอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมอย่างทั่วถึง

Create Plan

CyberShield

UltimateShield

สำหรับองค์กรที่กังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามขั้นสูงที่อาจหลบเลี่ยงและซ่อนอยู่ในระบบขององค์กร หรือการโจมตีที่หลบหลีกการควบคุม UltimateShield เป็นแพคเกจซึ่งผสมผสานการตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมทั้งภัยคุกคามที่รู้จัก ไม่รู้จัก และที่มีพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นภัยคุกคามในอนาคต ควบคู่ไปกับโซลูชัน ProShield และ MasterShield เพื่อมอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีที่สุดให้กับองค์กรและปรับปรุงความสามารถในการตรวจจับ APT ที่มีความซับซ้อน ซึ่งการตรวจจับและป้องกันปรกติไม่สามารถทำได้ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Bigfish จะให้การสนับสนุนองค์กรในการกำหนดค่าความมั่นคงปลอดภัย การจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากระยะไกลแบบไม่จำกัดตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์และ 365 วันต่อปี พร้อมคำแนะนำจากทีมผู้เชี่ยวชาญของ Bigfish เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับระบบ Endpoint ขององค์กรอย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ

Create Plan
CyberShield For Endpoints ProShield MasterShield UltimateShield
Security posture analysis
Vulnerability assessment for endpoint and remediation
Ransomware protection
Advanced Virus and Malware protection
Exploit prevention
URL filtering
Forensic backup, scan backups for malware, safe recovery, corporate allowlist
Cybersecurity issue notification
Remote wipe
Protection and remediation(24×7)
Monthly report
Unlimited support on call, email, chat, or conference with cybersecurity engineer for remote configuration and incident handling (8×5)
Anti-phishing
Anti-spam protection
Anti-malware
APT and zero-day protection
Business email compromise (BEC) protection
Attachments deep scanning
Threat Intelligence
Unlimited consulting on call, email, chat, or conference with cybersecurity consultant for data protection, incident management, security operation management, and any cybersecurity issue concerned (8×5)
Endpoint Detection & Response (EDR)
Manage Detect & Response incidents
Report the scope and impact of incidents
Recommendations and remediation steps
Check for publicly disclosed attacks on your workloads using Threat feeds
Store security events for 180 days
Blue-Team onsite support for incident management consulting (8×5)
Add-On
Essential Cloud Backup (8×5)
Ultimate Email Protection
Ultimate Endpoint Detection & Response (EDR)
Onsite support (8×5)
Remote support (24×7)
YOUR SUCCESS
IS OUR PRIORITY

- Bigfish Enterprise Limited

Create Your Plan

By clicking Submit, I agree to the use of my personal data In accordance with Bigfish Enterprise Limited Privacy Policy
Bigfish Enterprise Limited will not sell, trade, lease, or rent your personal data to third parties.