BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon

Digital Right Management (DRM)

Detail :

Digital Right Management (DRM) หรือบางคนอาจจะรู้จักในชื่อ Information Rights Management (IRM) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการคุ้มครองลิขสิทธิ์สำหรับ Digital Content หรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลอ่อนไหวต่างๆ โดยวัตถุประสงค์หลักของ DRM ก็คือการป้องกันการเผยแพร่หรือแจกจ่าย Digital Content โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง โดยการจำกัดวิธีที่จะทำให้การคัดลอกหรือทำซ้ำเนื้อหาที่ซื้อหรือได้มาด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามนั้น ไม่สามารถกระทำได้โดยสิ้นเชิง  เทคโนโลยี DRM ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของ Online Content ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ทำให้เกิดการเผยแพร่ Content เหล่านั้นโดยมิชอบผ่านการใช้โปรแกรมแลกเปลี่ยนไฟล์แบบ Peer-to-Peer โดยทั่วไปแล้วการทำ DRM จะใช้วิธีการฝังโค้ดเพื่อป้องกันการคัดลอกหรือทำซ้ำ รวมถึงเพิ่มการกำหนดช่วงเวลาที่สามารถเข้าถึง Content หรือ จำกัดจำนวนอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ได้

 

ถึงแม้ว่า Digital Content จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่แล้วก็ตาม แต่การจะจัดการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และความเสียหายก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วจากการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังนั้นแนวทางที่ควรจะเป็นคือการป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เทคโนโลยี DRM ช่วยให้การละเมิดลิขสิทธิ์ โดยการคัดลอก ทำซ้ำและเผยแพร่ Digital Content ต่างๆ โดยมิชอบนั้นเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถกระทำได้ด้วยวิธีการหรือเทคโนโลยีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นองค์กรต่างๆ ที่ประสบปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และต้องการที่จะปกป้อง Digital Content ของตนเองรวมถึงจัดการลิขสิทธิ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพก็จำเป็นที่จะต้องนำเทคโนโลยี DRM เข้ามาช่วย

 

ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาเทคโนโลยีที่จะช่วยให้คุณสามารถป้องกันการแคปหน้าจอ การเข้าถึง ส่งให้ หรือสั่งพิมพ์จากบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ กำหนดช่วงเวลาหรือจำนวนครั้งในการเปิดไฟล์เอกสารต่างๆ สร้างลายน้ำให้กับเอกสารต่างๆเมื่อมีการสั่งพิมพ์ จัดเก็บ log การแก้ไขหรือเปิดไฟล์ หรือสั่งลบไฟล์ของคุณที่อยู่ในครอบครองของผู้อื่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ DRM ก็คือคำตอบของคุณ 
Partner :