BIGFISH ENTERPRISE LIMITED
Consent
Control
Icon

Penetration Testing

Detail :

Application ที่จำเป็นสำหรับ PenTester ในการดำเนินการทดสอบการเจาะระบบ โดยรวบรวมเอาเครื่องมือที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอนเอาไว้อย่างครบถ้วนและสามารถทำการอัพเกรด Components ต่างๆให้มีความทันสมัยได้โดยตรงจากผู้ผลิต ช่วยให้การทำงานของทีมเจาะระบบเกิดความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้บ่อยเท่าที่ต้องการ สำหรับการทำ PenTest หรือ Penetration Testing คือการจำลองวิธีการของแฮ็คเกอร์ในการโจมตีระบบ ทั้งนี้เพื่อค้นหาช่องโหว่ของระบบการให้บริการทางอินเตอร์เน็ตขององค์กรเป็นระยะๆ เพื่อทำการแก้ไขให้เสร็จก่อนที่จะมีแฮ็คเกอร์มาพบช่องโหว่เหล่านั้นแล้วทำการโจมตีเข้ามาหรือเอาช่องโหว่ที่ของเราไปเปิดเผยไว้ใน Hacker Communities ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการนำภัยคุกคามร้ายแรงมาสู่ระบบไซเบอร์ขององค์กรได้ 

Partner :