บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

BigFish Enterprise Limited

เราเป็นผู้จำหน่ายโซลูชั่นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Solution Provider / Digital Risk Management) และให้บริการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร ได้แก่

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถ

ทั้งในด้านทฤษฎีของการบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศและทักษะในการดูแลและการจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และระบบเครือข่าย เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกเพื่อสร้างสรรโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าและเรามีความตั้งใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเราอย่างเต็มที่ในการดูแลให้ระบบไซเบอร์ของท่านทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและคุ้มค่ากับการลงทุนขององค์กร