บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

99/29 หมู่ที่ 4 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ : 02-9621400

โทรสาร : 02-9621411

อีเมล : sales@bigfish.co.th

BigFish Enterprise Limited

6th Floor Software Park Building, 99/29 Moo 4, Changwattana Rd. Klongkluer, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel : 02-9621400

Fax : 02-9621411

Email : sales@bigfish.co.th